ieškoti

 

 

 

 

 

Parodos

Virtuali paroda „Universiteto antrųjų rūmų istorijos metmenys“ (1929–1940)

1929 m. Valstybės spaustuvės rūmai buvo perduoti Lietuvos universitetui ir pavadinti Didžiaisiais rūmais. Juose įsikūrė Humanitarinių mokslų, Teologijos-filosofijos, Matematikos-gamtos mokslų, Technikos fakultetai ir kt. Tais pačiais metais į rūmus persikėlė Universiteto biblioteka.

Fakultetų veiklą mena iki šių dienų Bibliotekoje išlikę reguliaminai, paskaitų tvarkaraščiai, lektorių Mykolo Biržiškos, Adolfo Šapokos, Stasio Šalkauskio, Juozo Ereto, Konstantino Regelio, Mykolo Stasio Kaveckio ir kt. išleisti leidiniai.

Paroda rengiama.