ieškoti
 

KTU švenčia Lietuvos universiteto šimtmetį

1922 m. vasario 16 d. Aukštųjų kursų pagrindu įkurto Lietuvos universiteto (LU) dvasia ir šiandien gyva Kauno technologijos universitete (KTU).

Juk to meto Universitete kūrėsi lietuviška mokslo terminija ir naujos mokslo šakos, reikalingos Lietuvos ekonomikai ir pramonei stiprinti, išleisti pirmieji vadovėliai lietuvių kalba, suburti pirmieji lietuviški mokslo centrai, brendo žymiausi pirmosios nepriklausomybės moksliniai ir kultūriniai sąjūdžiai, dėstė žinomi Lietuvos ir Europos intelektualai, filosofai, aukščiausi šalies pareigūnai, valstybės veikėjai.

Tai buvo liberalus ir modernus universitetas, unikalus savo laisva ir bendruomeniška dvasia, betarpišku profesūros ir studentų bendravimu, puoselėjantis šalies kultūrą, istorinę atmintį ir kritinę mintį.

Iš 1922 m. įkurto Lietuvos universiteto kilusios aukštosios mokyklos ir šiandien jame atpažįsta savo ištakas bei su juo sieja savos istorijos tarpsnius. Šiemet minimas LU įkūrimo šimtmetis svarbus ne tik dėl pačios organizacijos įkūrimo fakto, bet, svarbiausia, dėl to, ką šiame universitete dirbę žmonės nuveikė Lietuvos labui ir valstybės identiteto formavimui. Jie net ir per okupacijas tęsė dar tarpukario metu pradėtus darbus, mokslinius tyrimus ir akademines tradicijas.

Istorikų liudijimu, iki 1922 m. Lietuvoje, tiksliau – Vilniaus universitete, mokslo darbai daugiausia buvo rašomi kitomis kalbomis – lietuvių kalba akademinėje aplinkoje dar nebuvo įsitvirtinusi. Tuo tarpu LU vykę procesai leido vystytis mokslinei lietuvių kalbai – tai itin reikšminga įtvirtinant jos statusą ir stiprinant tautinį identitetą.

Jei turite komentarų, pasiūlymų, pastebėjimų – rašykite el. paštu simtmetis@ktu.lt 

 

Parodos

Jie kūrė Lietuvos universitetą

Studentai ir studijos prieš 100 metų

100 Lietuvos universitetui: įkūrimas ir veiklos pradžia

XX amžiaus pradžioje išleisti vadovėliai

Universiteto rinkinys: knygos ir rankraščiai

Universiteto II rūmų istorijos metmenys (1929–1940)