ieškoti

Dr. Kęstučio Kriščiūno leidinys – duoklė istorijai ir Alma Mater raidai

Svarbiausios | 2022-06-09

Lietuvos universiteto, davusio pradžią ne vienai aukštajai mokyklai, 100-mečio jubiliejus yra svarbus įvykis visos Lietuvos akademinei visuomenei ir valstybei. Dr. Kęstučio Kriščiūno leidinys, tai ne tik proginė knyga, skirta pažymėti Universiteto šimtmetį, bet ir atviras bei išsamus Universiteto raidos ir pertvarkų metraštis visuomeninių ir socialinių lūžių laikotarpiu.

 

Dr. Kęstutis Kriščiūnas
Dr. Kęstutis Kriščiūnas

Knygos autorius – Kęstutis Kriščiūnas – daugelio reikšmingų įvykių liudininkas ir aktyvus dalyvis, žinomas akademiniame pasaulyje profesorius, habilituotas mokslų daktaras, parengęs įvairaus žanro leidinių, mokslo straipsnių, studijų, monografijų.  

Autorius net dvi kadencijas vadovavo Kauno technologijos universitetui (KTU), dalyvavo įvairių universitetų Tarybose, Senatuose, trijų universitetų garbės daktaras. Dr. Kęstutis Kriščiūnas net dvi kadencijas ėjo KTU rektoriaus pareigas būtent tuo laikotarpiu, kai universitete vyko patys radikaliausi pokyčiai. 

Šis leidinys – daugiaplanis, todėl vertingas daugeliu požiūriu, pirmiausia istorijai, Universiteto raidai ir ateičiai, aukštojo mokslo valdymui apmąstyti, svarbiam permainų laikotarpiui prisiminti ir iš ten pasisemti patirties būsimiems iššūkiams, kurių šiuolaikiniame pasaulyje randasi vis daugiau.  

Dr. Kęstučio Kriščiūno leidinys – „Mūsų Alma Mater 100 metų”
Dr. Kęstučio Kriščiūno leidinys – „Mūsų Alma Mater 100 metų”

Autorius pateikia visapusišką Universiteto gyvenimo paveikslą: daugiausia dėmesio skiria 1950 – 2010 m. laikotarpiui su visomis jo detalėmis – nuo svarstymų apie Universiteto misiją ir ateitį, struktūrinių pertvarkų iki statistinių duomenų, ūkio valdymo detalių, atskleidžia šio sudėtingo ir besikeičiančio organizmo funkcionavimą, raidos problemas, džiaugiasi pasiekimais žvelgdamas su meile ir rūpesčiu į visą Alma Mater istoriją ir visus joje dirbusius ir dirbančius žmones. Taip knygoje išryškėja pagrindiniai ją išskiriantys akcentai – Universiteto transformacija iš sovietinio į modernų europietišką.

Autorius knygą dedikuoja ne tik akademinei bendruomenei, bet ir plačiajai visuomenei, kadangi Universiteto raida pateikiama kartu su plačiu šalies socialiniu ir politiniu bei tarptautiniu nuolatos besikeičiančiu kontekstu, tačiau interpretuoti Universiteto raidos atitiktį besikeičiančiam kontekstui skaitytojui paliekama laisvė savarankiškai.  

Ši knyga tarsi atveria tas kryptis, kuriomis reikėtų gilintis siekiant suprasti, kaip veikia universitetai, kaip jiems galima padėti ir kaip dėl to gerėtų šalies gyventojų kultūrinis ir socialinis gyvenimas, stiprėtų valstybė. 

Knygą kviečiame įsigyti e-parduotuve.ktu.edu