ieškoti

 

 

 

 

 

Parodos

Stacionari paroda „XX amžiaus pradžioje išleisti vadovėliai“

1922 m. vasario 16 d. Lietuvos universitetui pradėjus veiklą, stigo vadovėlių ir kitų mokymo priemonių lietuvių kalba. Universiteto lektoriai rašė vadovėlius: 1923 m. išleisti prof. Vlado Lašo „Fiziologinės chemijos analizams vadovėlis“, prof. Prano Jodelės „Statybos medžiagų technologija“ ir kt., kūrė lietuvišką terminiją: 1925 m. pasirodė prof. Antano Purėno iš vokiečių kalbos išvestas prof. Arnold‘o Frederick‘o Holleman‘o vadovėlis „Lehrbuch der organischen Chemie“ ir kt.).

Paroda rengiama.