ieškoti

 

 

 

 

 

Parodos

Virtuali paroda „Universiteto rinkinys: knygos ir rankraščiai“

Kolekciją „Universiteto rinkinys“ sudaro knygos ir rankraščiai (1922–1940). Joje išskirtinę vietą užima Universiteto bendrieji leidiniai: „Lietuvos universitetas = The University of Lithuania: [statutas, mokslų planai, taisyklės]“ (1923), „Lietuvos universitetas, 1922.II.16 = Feb. 16, 1927: pirmųjų penkerių veikimo apyskaita“ (1927), „Lietuvos universiteto studentų ir laisvųjų klausytojų taisyklės“ (1925) ir kt., taip pat unikalūs rankraštiniai Universiteto dokumentai: „Laikinasis Lietuvos Universiteto regulaminas“ (1925), „Senato priimtas Vytauto Didžiojo Universiteto regulamino projektas“ (prof. Igno Končiaus egzempliorius) (1933) ir kt.

Paroda rengiama.