ieškoti

KTU studentams skirtos 2 vardinės Lietuvos Respublikos Prezidentų stipendijos

Svarbiausios | 2020-07-14

Lietuvos Respublikos (LR) Prezidentų stipendijos už puikius akademinius pasiekimus atiteko dvidešimt devyniems universitetų ir kolegijų studentams – 3 studentams daugiau nei praėjusiais metais. Dvi stipendijas gaus Kauno technologijos universiteto (KTU) studentai, patekę į lyderiaujančių gretas. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius  pasirašė įsakymą dėl stipendijų 2020–2021 studijų metams skyrimo.

Penkių Prezidentų – Kazio Griniaus, Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko – yra skiriamos vieneriems studijų metams, o kandidatai yra atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimą, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.

Prezidento Aleksandro Stulginskio (matematikos, informatikos ir fizinių mokslų studijų krypčių grupių) stipendija paskirta Gerdai Klimaitei – Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto, Taikomosios fizikos bakalauro nuolatinių studijų programos IV kurso studentei.

Prezidento Jono Žemaičio (inžinerijos mokslų studijų krypčių ir technologijos mokslų studijų krypčių grupės) stipendija paskirta Mantui Rinkevičiui – Kauno technologijos universiteto Elektros ir elektronikos fakulteto, Biomedicininės inžinerijos magistro nuolatinių studijų programos II kurso studentui.

Iš atskiroms studijų sritims numatytų penkių vardinių stipendijų po vieną skiriama kolegijų studentui (190 eurų kas mėnesį), po dvi – siekiantiems bakalauro laipsnio universitetuose (190 eurų) ir po dvi – magistrantūros studentams (266 eurai).

Kandidatūras stipendijoms teikia aukštosios mokyklos, jas vertina Lietuvos mokslų akademijos ekspertai.

LR Prezidentų vardines stipendijas, siekdama pagerbti Lietuvos Respublikos prezidentus ir paskatinti geriausius Lietuvos studentus, Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė 1995 metais.

Šaltinis: https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/29-lietuvos-studentai-uz-puikius-akademinius-rezultatus-nusipelne-vardiniu-prezidentu-stipendiju