ieškoti

Virtuali paroda KTU garbės profesoriaus Algirdo Matukoniui 100-mečiui

Svarbiausios | 2020-10-16

Spalio 7 d. sukako 100 metų, kai gimė inžinierius technologas, tekstilininkas, profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras, KTU garbės profesorius Algirdas Matukonis.

1943 m. su pagyrimu baigęs Universitetą, 1944 m.  pakviestas VDU Technologijos fakulteto dekano ir katedros vedėjo prof. J. Indriūno, A. Matukonis pradėjo dirbti Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto Tekstilės technologijos katedroje vyr. dėstytoju. 1950 m. apgynė technikos mokslų kandidato (dabar daktaro), o 1964 m. – daktaro (dabar habilituoto daktaro) disertaciją. 1966 m. jam buvo suteiktas profesoriaus mokslinis vardas. 1962–1988 m. jis vadovavo KPI Lengvosios pramonės fakulteto Tekstilės technologijos katedrai. 1965 m. jam buvo suteiktas Lietuvos SSR nusipelniusio mokslo ir technikos veikėjo vardas. 1965 m. ir 1979 m. jis kartu su bendraautoriais gavo Lietuvos SSR respublikines premijas.

Prof. A.Matukonis parengė ir išleido 4 monografijas (viena jų išversta į kinų kalbą ir išleista Kinijoje). Drauge su bendraautoriais parengė 4 vadovėlius, du aiškinamuosius (tekstilės ir dailės) terminų žodynus. Lietuvos ir užsienio leidiniuose jis paskelbė per 340 mokslinių publikacijų – daugiausia tekstilės technologijos ir medžiagotyros klausimais. Padarė 11 išradimų (su bendraautoriais). Puoselėjo lietuvių kalbą, daug dėmesio skyrė techninei terminijai, yra sukūręs ne vieną terminą, tvirtai įsigalėjusį mokslo ir pramonės terminijoje.

Lietuvai iškovojus nepriklausomybę prof. A. Matukonis entuziastingai prisidėjo prie Kauno technologijos universiteto tradicijų kūrimo –1992–2001m. jis buvo KTU Senato Tradicijų ir švenčių komisijos pirmininkas, nuo 2001 m. – šios komisijos narys.  Komisijos dėka buvo atgaivintos kai kurios prieškario bei kuriamos naujos tradicijos. Prof. A. Matukonis prisidėjo prie studentų vyrijos „Plienas“ atkūrimo, Lietuvos universiteto 75-ojo jubiliejaus paminėjimo, KTU istorijos puoselėjimo. Taip pat iki 1994 m. rugsėjo 16 d. A. Matukonis dirbo KTU Lengvosios pramonės fakulteto Tekstilės technologijos katedros profesoriumi bei 1991–2001 m. buvo Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas. 1997 m.  prof. A. Matukonis apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino penktojo laipsnio ordinu, 2001 m. jam kartu su kitais autoriais už darbų „Tekstilės gaminių projektavimo teorija, savybių tyrimai ir prognozavimas (1980–2000 m.)“ įteikta Lietuvos mokslo premija. 2000 m. A. Matukoniui suteiktas Kauno technologijos universiteto garbės profesoriaus vardas, nuo 2001 m. – KTU profesorius emeritas.  Prof. A. Matukonio mokslo darbai buvo įvertinti ir Latvijoje – 1996 m. jam suteiktas Rygos technikos universiteto garbės daktaro vardas.

KTU muziejaus virtualioje parodoje panaudotos fotografijos ir dokumentai iš KTU muziejaus ir fotoarchyvo, KTU archyvo, prof. A. Vitkausko ir prof. A. Matukonio šeimos narių archyvų.

Parodą galima pažiūrėti čia: https://muziejus.ktu.edu/muziejaus_virtualios_parodos/algirdui-matukoniui-100/